Voorbeelden en informatie over facturen voor zelfstandige ondernemers en ondernemers uit het mkb

Alle facturen of rekeningen die u maakt voor uw onderneming moeten aan bepaalde wettelijke eisen voldoen. Zo moet u op een factuur een aantal standaard gegevens vermelden zoals uw btw-nummer, het btw-bedrag en de factuurdatum, de datum waarop u de factuur is verstuurd. Facturen die niet aan deze eisen voldoen moet u herstellen, anders heeft uw opdrachtgever geen recht op aftrek van btw. Ook is het belangrijk dat u al uw facturen opeenvolgend een factuurnummer geeft.Facturen bewaren

Gaat u voor uw opdrachtgever een factuur maken en versturen, dan bewaart u de factuur minimaal 7 jaar in uw administratie. Facturen over onroerende goederen moet u zelfs 10 jaar bewaren voor de Belastingdienst. Facturen en bonnetjes mag u scannen en digitaal bewaren mits het een volledige weergave van het origineel is.

E-factureren of digitale facturen

Een elektronische factuur, vaak afgekort met e-factuur, is niets anders dan een digitaal bestand waarbij de factuurgegevens op een vaste plek in het bestand staan. Een e-factuur wordt ook wel een digitale factuur genoemd en moet aan precies dezelfde voorwaarden voldoen als een papieren factuur. U verstuurt een digitale factuur samen met een begeleidende e-mail als PDF-bestand mee in het e-mailbericht als bijlage.

Een papieren factuur wordt bijna niet meer verstuurt, maar opdrachtgevers moeten formeel gezien wel akkoord gaan met het ontvangen van een e-factuur. Al uw e-facturen moet u digitaal bewaren.

Factuur voorbeelden

U heeft uw opdracht of klus afgerond en uw opdrachtgever is tevreden en gaat daarvoor betalen. U moet hiervoor een factuur versturen. Een factuur maken en versturen is mogelijk de mooiste bezigheid van elke ondernemer. Toch kan het maken en versturen van een factuur voor een ondernemer een struikelblok zijn.

Wat moet er op een factuur staan? Is de btw wel goed berekent? Klopt de factuurnummering eigenlijk wel? Vragen waar vooral startende ondernemers tegenaan lopen als ze hun eerste facturen opstellen.

Om u als ondernemer hierbij te helpen, kunt u verschillende factuur voorbeelden downloaden en gebruiken om uw eigen facturen te maken.

chevron_rightVoorbeelden van facturen


Advertentie